Интегрирана IIoT платформа

Възползвайте се от истинската стойност на Вашите данни!

Какво е dataFRUIT?

dataFRUIT е индустриално IoT (IIoT) решение, което позволява наблюдение в реално време, контрол и оптимизиране на процеси, ресурси и системи в производствени линии и вериги за доставки чрез свързване на нискоенергийни крайни устройства с ниска нужда от поддръжка и с висока производителност.

dataFRUIT работи в реално време, самостоятелно или върху SCADA системи в предизвикателни среди, в единна архитектура от сензорите до „облака“ и отговаря на специфични за индустрията изисквания, като функционална безопасност и сигурност.  

dataFRUIT работни плотове

Водно-електрическа централа

Групи с наблюдавани параметри

Обща информация
  • Местоположение на актива (ВЕЦ)
  • Произведена енергия според избран период
  • Моментна мощност
  • Ниво на водата при водохващането
  • Работна диаграма
  • Планирани и аварийни спирания

Oтдалечен Мониторинг, Оповестяване и Предвиждане на събития за електро-механични съоръжения...

  • Енергетика
  • Индустриално призводство
  • Логистика и транспорт...