"Интернет на Нещата"

dataFRUIT e модернa платформа за бързо изграждане на IT решения от типа Internet of Things (IoT), предлагаща предварително конфигуриран хардуер и софтуер в един достъпен пакет.

Със средствата на dataFRUIT всеки оператор на електро-механични активи и съоръжения с лекота наблюдава, управлява и поддържа в отлично техническо състояние своите активи - локално или в „Облака“.

dataFRUIT предлага готови конфигурации за водни електроцентрали, производствени участъци с CNC машини и преси, и лесно се настройва и адаптира към всяка индустриална среда, в която контрола и управлението на активите са от ключова важност.

Oтдалечен Мониторинг, Оповестяване и Предвиждане на събития за електро-механични съоръжения...

  • Енергетика
  • Индустриално призводство
  • Логистика и транспорт...