Интегрирана IIoT платформа

Възползвайте се от истинската стойност на Вашите данни!

dataFRUIT конфигурация за ВЕЦ

Групи с наблюдавани параметри

Обща информация
  • Местоположение на актива (ВЕЦ)
  • Произведена енергия според избран период
  • Моментна мощност
  • Ниво на водата при водохващането
  • Работна диаграма
  • Планирани и аварийни спирания

Oтдалечен Мониторинг, Оповестяване и Предвиждане на събития за електро-механични съоръжения...

  • Енергетика
  • Индустриално призводство
  • Логистика и транспорт...