FixFLOW

Интегрирано IIoT решение за наблюдение и техническа поддръжка на индустриална инфраструктура

Какво включва FixFlow?

Компоненти на решението
 • Front End хардуер и сензори за наблюдение на сигнали в индустриални процеси и регистриране на машинни данни
 • IIoT хардуер и софтуер за регистриране на сигнали от индустриални контролери и натрупване на исторически данни за процеси
 • AI/ML софтуер за анализ на наблюдавани тенденции и предсказване на предстоящи проблеми в работата на оборудването
 • Workflow компонент за иницииране и управление на процесите по известяване на екипите за отстраняване на настъпили аварийни състояния.
Какви са ползите от внедряване на FixFLOW?
 • Повишава наличността в работа на наблюдаваните съоръжения;
 • Намалява времето за престои при отстраняване на аварии;
Как се внедрява FixFLOW?
 • Внедрява се „от нулата“ в работната среда на потребителя
 • Интегрира се като индустриален front-end в работната среда на потребителя
 • Добавя се към съществуващата при потребителя система за управление на процеси – ERP, MRP, EDM или друга - без нужда от допълнителни разходи за доработки и интеграция.

 Архитектура и процеси

НАБЛЮДАВАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
 • Производствени линии
 • Машини в енергетиката, дискретното и процесно производство
 • Транспортни средства, транспортни коридори и обекти на логистика
 • Всички други електро-механични системи и съоръжения, управлявани от интелигентни промишлени контролери