5 ключови предимства на платформата

Бързо ВНЕДРЯВАНЕ и адаптиране към наличната автоматика и управление
 • Конфигурирана операционна среда за изграждане на инфраструктурна свързаност върху TCP/IP Stack
 • Конфигурирана среда за интеграция с индустриални PLC (SIEMENS, SCHNEIDER, etc.)
 • Двупосочна комуникация с PLC по утвърдени идустриални протоколи (SIEMENS S7, OPC/UA, Modbus, MQTT)
 • Сигурност и криптиране на данните

 Хардуерна спецификация

 • Allwinner A20/T2 dual core Cortex-A7 processor
 • 1GB DDR3 RAM memory
 • 4GB eMMC flash memory
 • 16MB SPI flash option
 • Commercial temeprature range (industrial temeprature range)
 • Native SATA support with connector and 5V SATA power jack
 • Capable of FullHD (1080p) video playback
 • Native HDMI support with connector
 • 2 x USB High-speed host with power control and current limiter
 • USB-OTG with power control and current limiter
 • 1000MBit native Ethernet
 • LiPo Battery 6600mAh
 • 160 GPIOs on four GPIO rows of pins (0.05'' step)
 • MicroSD card connector
 • DEBUG-UART connector for console
 • GPIO LED
 • Battery charge status LED
 • Power LED
 • 2KB EEPROM for MAC address storage and more
 • 3 BUTTONS + RESET button
 • DC/DC - 36-5-12V