Какво предлага dataFRUIT?

5 ключови предимства

  • Конфигурирана операционна среда за изграждане на инфраструктурна свързаност върху TCP/IP Stack
  • Конфигурирана среда за интеграция с индустриални PLC (SIEMENS, SCHNEIDER, etc.)
  • Двупосочна комуникация с PLC по утвърдени идустриални протоколи (SIEMENS S7, OPC/UA, Modbus, MQTT)
  • Сигурност и криптиране на данните

 Софтуерна архитектура

 Хардуерна спецификация

  • 4 modules DIN rail case
  • power supply and serial connections on screw terminal block