Индустриален IoT и SCADA

Сравнителен анализ

Image

dataFRUIT е решение от типа Индустриален Интернет на Нещата (IIoT). На свой ред, SCADA е система за надзорен контрол и събиране на данни от софтуер и хардуер, която позволява на индустриите да контролират обработката както от локално, така и от отдалечено местоположение.

Системата за надзор е комуникационен сървър, който свързва интерфейса човек-машина с друго оборудване като PLC и сензорни устройства. Дистанционните терминални устройства се използват за предаване на записаните данни към системите за наблюдение. В допълнение, PLC - програмируеми логически контролери работят чрез сензори и допринасят значително за осигуряването на мониторинг в реално време на индустриалната обработка.

Говорейки за технологии, бъдещето на индустриалната автоматизация се развива по такъв начин, че роботите заместват хората. И сега е времето за по-голяма революция с въвеждането на Индустриалния интернет на нещата или Индустрия 4.0.

Интернет на нещата е усъвършенствана концепция, която индустриите вече широко приемат поради техники, базирани на сензори, и подход, управляван от данни. Това позволява на индустриалците да оптимизират своите бизнес решения и да подобрят средата, за да обслужват с по-добро качество. Например, ако SCADA система генерира подробни отчети, използването на IoT решение може да подобри формата и да ги предостави по много по-прост и ефективен начин.

Освен това технологичните решения подпомагат споделянето на отчетите директно в централата или към всяко конкретно лице. Сега нека разберем как IoT превзе PLC и SCADA системата.

Как IIoT превзе SCADA и PLC?

Индустриалният IoT (Интернет на нещата) съществува на пазара и се развива като по-добра технология в сравнение с традиционните SCADA и PLC. Несъмнено неговите интелигентни възможности са много адаптивни към днешните модерни индустрии. Повечето от статистическите данни от много индустрии стигат до извода, че силата на SCADA системите е от значение за революцията на Индустрия 4.0, но там, където тя е ограничена, е да има пълна свързана екосистема, така че да я обработва в останалата част от бизнеса.

Индустриалният IoT се появи като технология, която беше внедрена върху SCADA. Параметри като мащабируемост, анализи на исторически данни, откриване на дългосрочни тенденции и функции за изкуствен интелект и машинно обучение (AI/ML) се появиха с въвеждането на революционна технология, IoT.

Данните, генерирани от SCADA системи, все още действат като източник на данни за индустриалния интернет на нещата.

Индустриалният IoT се фокусира върху анализирането на детайлните машинни данни, за да се подобри производителността, докато SCADA се фокусираше върху наблюдението и контрола. IoT донесе вълна от нов бизнес, за да промени ландшафта на SCADA.

  Как IIoT се различава от SCADA?

Какво бъдеще има след сравнителен анализ?

В заключение, както SCADA, така и IoT включват сензори и събиране на данни. Те наистина се различават в много аспекти, но споделят обща цел. SCADA не е система за пълен контрол, докато индустриалният интернет на нещата се състои от множество устройства, свързани едно с друго.

IoT позволява дистанционно управление на обекти в различни мрежи и архитектури. Но включването на IoT със система SCADA осигурява холистично разбиране на цялото промишлено помещение по по-опростен начин.

В SCADA, където трябва ръчно да генерирате аналитични отчети, с базирано на IoT решение можете да автоматизирате този процес, за да спестите време и да получите качествена продукция.

 Софтуерна архитектура

 Хардуерна спецификация

  • 4 modules DIN rail case
  • power supply and serial connections on screw terminal block