Image
Image

BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“
ДБФП № BG16RFOP002-2.024-0419-C01
„Реализация на предприемаческа идея от фирма "дейтаФрут" ООД“

На 14.08.2019 г. фирма "дейтаФрут" ООД“ сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката по проект „Реализация на предприемаческа идея от фирма "дейтаФрут" ООД“.

Проектът се изпълнява по програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура за финансиране на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. Финансирането е в размер на 199 200 лв., 85 % от които от ЕС и 15 % от националния бюджет на Р България.

Основната цел на проекта е реализация на предприемаческа идея с висок потенциал за растеж чрез развитие на ново предприятие в приоритетен сектор на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г., в приоритетното направление на област “Информатика и ИКТ” на ИСИС и в приоритетен за развитие район на страната.

Проектът ще се изпълни в периода 08/2019 – 02/2021.

Oтдалечен Мониторинг, Оповестяване и Предвиждане на събития за електро-механични съоръжения...

  • Енергетика
  • Индустриално призводство
  • Логистика и транспорт...