Интегрирана IIoT платформа

КАКВО Е dataFRUIT?

dataFRUIT е интегрирана платформа от типа “индустриален интернет на нещата” (IIoT) , чиято цел е да спести средства за скъпи аварийни ремонти, предоставяйки възможност за наблюдение, известяване и уведомление при настъпили предпоставки и условия за аварии.

dataFRUIT оптимизира разходите за сервизни екипи, резервни части и човешки ресурс като свързва устройствата в достъпна платформа, която се грижи за непрекъснатостта в производствени среди. 

dataFRUIT е част от семейството на ДАВИД Холдинг АД. Ние развиваме #IIoТ платформата си вътрешно и независимо от други доставчици, отговаряйки на Вас и Вашите клиенти бързо с готовност да помогнем във всеки случай - стандартен или не.

На кого помагаме и как?

Image

МАЛКИ И СРЕДНИ

 • Производствени компании, използващи машини с PLC контролери
 • Оператори на малки и средни ВЕЦ
 • Пресови производства
 • Производители на машини, които се нуждаят от предвидимост и анализ на състоянието през гаранционния и следгаранционен периоди
 • Подпомагане на екипите за поддръжка (вътрешни) или дистанционно
Image

ОТКРИВАНЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 • За поредпоставки и условия за повреда
 • Проследяване на изискванията за прогнозна поддръжка
 • Предсказуемо намаляване на разходите за поддръжка чрез по-стриктно спазване на изискванията
 • Високо избираеми показатели за наблюдение дори за най-малките клиенти
 • Месечно таксуване и без разходи за инсталиране
Image

ПОВИШЕНА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

 • За производители на български машини до възможно най-високо ниво
 • Легитимни отчети от проверка на работните условия през периодите в гаранция и след това
 • Отдалечен пуск и авариен контрол
 • Лесно следгаранционно прогнозиране, най-ниски разходи за поддръжка вкл. предвидими доставки и склад на резервни части

Защо да изберете българския ни продукт?

Image

Възможност да наблюдавате и анализирате много на брой и подбрани от Вас и Вашия бизнес параметри

За клиентите си наблюдаваме голям спектър от параметри и съхраняваме критичните им данни защитено.

Предоставяме инструменти за анализ на историческите данни в помощ на планиране на периодична и предвиждане на критична поддръжка.

Image

Гордеем се със своя малък екип, в готовност да помогне винаги

За клиентите си наблюдаваме голям спектър от параметри и съхраняваме критичните им данни защитено.

Предоставяме инструменти за анализ на историческите данни в помощ на планиране на периодична и предвиждане на критична поддръжка.

Image

Интегрираме се лесно други продукти, другите продукти се интегрират лесно с нас

Дълги години развиваме интегрирани софтуерни продукти от отворен тип. Вярваме, че успешният бизнес изисква отворени процеси, лесни за модулиране.

Разработихме Archimed IoT, допълнителен инструмент за сервизни заявки, който дава ясни инструкции за сервиз и инициира действия и оторизации в системите ви за документооборот и/или управление на процеси.