Проекти

Оптимизирано производство и проактивно наблюдение с Archimed IoT

Българската производствена компания LS TUBES, Габрово, разполага с фабрика за производство на иновативни пакетиращи изделия за международния пазар.

Безхартиено и интелигентно производство с Archimed eDMS

Българската фирма ЕМКА АД, Севлиево разполага с иновативна фабрика и изнася своята отлична кабелна продукция на международния пазар.