Проекти

Оптимизирано производство и проактивно наблюдение с Archimed IoT

Българската фирма ЕМКА АД, Севлиево разполага с иновативна фабрика и изнася своята отлична кабелна продукция на международния пазар.

Безхартиено и интелигентно производство с Archimed eDMS

Българската фирма ЕМКА АД, Севлиево разполага с иновативна фабрика и изнася своята отлична кабелна продукция на международния пазар.